Topics

Chủ đề

Hội đàm về dự án sản xuất container công nghệ mới tại Hải Phòng với Trung tâm xúc tiến đầu tư
http://hppc.gov.vn/2271061-l23/2551-n556.htm

Bài viết về HYOKAN SOKO được đăng trên
Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam.
Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam
(Kết quả thử nghiệm bảo quản chất lượng cam bằng công nghệ HYOKAN)
http://ostec.co.jp/images/topics/201901-04.pdf

Nhận quyết định trợ cấp dự án JCM.
Khoản trợ cấp cho chi phí của Dự án đối sách giảm thải khí thải CO2 từ năm 2018 đến năm 2020 (dự án hỗ trợ thiết bị nằm trong cơ chế tín chỉ chung của hai nước (JCM)) đã có quyết định được cấp.
- Thông tin kết quả trợ cấp:
http://gec.jp/jcm/jp/projects/18pro_vie_01/

- Hội thảo chuyên đề hỗ trợ thiết bị JCM 2018 (Báo cáo hội nghị)
http://gec.jp/jcm/jp/news/jcmsympo2018/
Thành viên hội đồng quản trị Kageyama đã giới thiệu về dự án.

Để thực hiện mục đích phân phối HYOKAN SOKO và HYOKAN KO, chúng tôi đang tiến hành chuyển đổi từ Văn phòng đại diện sang Công ty chi nhánh tại nước ngoài.

Đã ký MOU với Viện nghiên cứu và phát triển vùng (IRRD) trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam để hỗ trợ phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.

Đã hoàn thành việc nhập các linh kiện cần thiết của HYOKAN SOKO để sản xuất bán hàng đợt 1.

Kí kết MOU với Công ty cổ phần Ilkwang - một doanh nghiệp chế tạo Container Hàn Quốc nhằm chuyển giao công nghệ sản xuất và sửa chữa container cho Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VINALINES).

Chúng tôi đã tổ chức một buổi Pre-event về HYOKAN SOKO đã tại cảng Hải Phòng, Việt Nam. (Buổi lễ đón nhận sự tham dự của ngài Miyauchi Hideki- nghị sĩ Hạ viện, một hôm trước đó cũng diễn ra buổi lễ gặp gỡ tại Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VINALINES)).

no image

Làm lễ ký kết MOU với Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VINALINES)

no image

Thành lập văn phòng đại diện ở Hà Nội

no image

Chúng tôi đã bắt đầu thử nghiệm chung với Công ty cổ phần Sagawa Express Co., Ltd., về công-ten-nơ cải tiến "HYOKAN SOKO" và "SORA KON".

Sự kiện thuyết trình giới thiệu mô hình công-ten-nơ cải tiến "HYOKAN SOKO" và "SORA KON", được đăng trên báo Logistics Nippon News Network (10/10) và 7 báo khác.